dilluns, 20 de desembre de 2010

La sublimació

La sublimació o volatilització és el procés que consisteix en el canvi d'estat de la matèria sòlida a l'estat gasós sense passar per l'estat líquid. Es pot trucar de la mateixa manera al procés invers, és a dir, el pas directe de l'estat gasós a l'estat sòlid, però és més apropiat referir-se a aquesta transició com sublimació inversa o cristal, passa a les geoditas. Un exemple clàssic de substància capaç de sublimar és el gel sec.


Condensacio

La condensacio es el pas de gas o vapor a liquid, per exemple de vapor d'aigua a aigua.

La fusió

La fusió és el pas de sòlid a líquid , com per exemple del gel a aigua

La sublimació regressiva

La sublimació és el procés que consisteix en el canvi d'estat de la matèria gasós a l'estat solgut sense passar per l'estat líquid.

Vaporització o evaporació

L'evaporació és el pas de líquid a sòlid, com per exemple la creació dels núvols.


Solidificació de una làmina de aigua

La solidificació és el pas de líquid a sòlid. Els processos de fusió i de solidificació, com tot canvi d’estat, es produeixen a temperatura constant. Cada sòlid té una temperatura de fusió determinada, que és la mateixa que la de solidificació.