dilluns, 11 d’octubre de 2010

Definició de precís

Diem que un instrument és precís si en fer una mateixa mesura diverses vegades obtenim resultats iguals o molt semblants.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

diumenge, 3 d’octubre de 2010

SEGON

El segon (s) és una unitat de temps i una de les set unitats base del Sistema Internacional. Es defineix com la duració de 9.192.631.770 períodes de radiació corresponents a la transició entre dos nivells de l'estructura hiperfina de l'estat fonamental del cesi 133.