dilluns, 20 de desembre de 2010

La sublimació

La sublimació o volatilització és el procés que consisteix en el canvi d'estat de la matèria sòlida a l'estat gasós sense passar per l'estat líquid. Es pot trucar de la mateixa manera al procés invers, és a dir, el pas directe de l'estat gasós a l'estat sòlid, però és més apropiat referir-se a aquesta transició com sublimació inversa o cristal, passa a les geoditas. Un exemple clàssic de substància capaç de sublimar és el gel sec.


Condensacio

La condensacio es el pas de gas o vapor a liquid, per exemple de vapor d'aigua a aigua.

La fusió

La fusió és el pas de sòlid a líquid , com per exemple del gel a aigua

La sublimació regressiva

La sublimació és el procés que consisteix en el canvi d'estat de la matèria gasós a l'estat solgut sense passar per l'estat líquid.

Vaporització o evaporació

L'evaporació és el pas de líquid a sòlid, com per exemple la creació dels núvols.


Solidificació de una làmina de aigua

La solidificació és el pas de líquid a sòlid. Els processos de fusió i de solidificació, com tot canvi d’estat, es produeixen a temperatura constant. Cada sòlid té una temperatura de fusió determinada, que és la mateixa que la de solidificació.


divendres, 26 de novembre de 2010

LAS ABEJAS


En un enjambre de abejas consta de 60.000 abejas obreras, 2.000 y 4.000 zánganos y UNA SOLA REINA.
La abeja reina destruye las larvas rivales, deja el enjambre para ser fecundada. La abeja reina es la única que pones huevos, durante sus 5 AÑOS de vida, pone 2.000 huevos diarios, la única salida que hace la abeja reina es la del vuelo nupcial.
Los zánganos son los encargados de fecundar a la abeja reina durante el vuelo nupcial, solo puede fecundarla un solo zángano, y el que lo hace, acto seguido muere. El resto vive en la colmena durante sus 3 meses de vida, si en la colmena se agota el alimento, las abejas obreras expulsan a los zánganos.
Las abejas obreras son las mas importantes, porque son las que llevan todas las tareas de afuera hy dentro de la colmena, para recaudar 1 kilo de miel, tienen que libar en mas de 5 millones de flores y recorrer 40.000 kilómetros , como una vuelta al mundo. Aparte son las que hacen las tareas mas importantes de dentro dela colmena como, alimentar a las larvas, limpiar y ordenar la colmena, sellar las grietas de la colmena, alimentar y proteger a la reina..
Las larvas no tienen ninguna función, solo se alimentan y en caso de que quieran que sea una abeja reina, se las alimenta con jalea real y las dejan reservadas para futuras abejas reina.ç